Цени

 • Целодневна занималня

  Работно време от 8ч. до 18ч.

  Работи се в малки групи. Усвоява се материала по ДОИ с методи на сугестопедия. Включени са музикални занимания, английски език, спорт, рисуване, приложно изкуство.

  Осигурено е здравословно хранене: обяд, следобедна закуска, плод и вода.

  • Четириседмичен пакет
   420,00лв. + 4лв. за храноден
  • Двуседмичен пакет
   225,00лв + 4лв. за храноден
  • Едноседмичен пакет
   140,00лв. + 4лв. за храноден
 • Полудневна занималня

  Работно време от 9ч. до 13ч.

  Занималнята е подходяща за деца от 1,5 год. до 4 год.

  • Четириседмичен пакет
   240,00лв. + 3лв. за храноден
  • Двуседмичен пакет
   150,00лв. + 3лв. за храноден
  • Едноседмичен пакет
   90,00лв. + 3лв. за храноден