Програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
09:00
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител

Играй и учи 2
6 - 12 м.
10:00 - 11:00

Музика 1
6 - 16 м.
11:00 - 12:00
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител

Играй и учи 3
10 - 16 мес.
10:00 - 11:00

Музика
семейна
11:00 - 12:00
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител

Играй и учи 4
16 - 22 мес.
10:00 - 11:00

Арт занимания 1
18 - 24 мес.
11:00 - 12:00
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител

Играй и учи 5
22 - 28 м.
10:00 - 11:00

Арт занимания
семейно
11:00 - 12:00
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител

Играй и учи
сем. 1 - 5 г. *
10:00 - 11:00
Играй и учиЗанимания за деца над 3 г. без придружител.
10:00
11:00
12:00
13:00
Свободна игра
13:00 - 16:00
Свободна игра
13:00 - 16:00
Свободна игра
13:00 - 16:00
Свободна игра
13:00 - 16:00
Свободна игра
13:00 - 16:00
14:00
15:00
16:00
Играй и учи 2
6 - 12 м.
16:00 - 17:00
17:00
Арт занимания 2
24 - 36 мес.
17:00 - 18:00
Играй и учи 4
16 - 22 мес.
17:00 - 18:00
Играй и учи 3
10 - 16 мес.
17:00 - 18:00
Играй и учи
сем. 1 - 5 г. *
17:00 - 18:00
Играй и учиЗанимания за деца над 3 г. без придружител.
Играй и учи 6
28 - 36 мес.
17:00 - 18:00
18:00
Музика 2
16 - 28 м.
18:00 - 19:00
Арт занимания 1
18 - 24 мес.
18:00 - 19:00
Музика
семейна
18:00 - 19:00
Арт занимания 2
24 - 36 мес.
18:00 - 19:00
Свободна игра
18:00 - 19:00

Арт занимания 3
3 - 5 г. *
18:00 - 19:00
Арт занимания 3Занимания за деца над 3 г. без придружител.

Понеделник

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00
 • Играй и учи 2
  10:00 - 11:00
 • Музика 1
  11:00 - 12:00
 • Свободна игра
  13:00 - 16:00
 • Арт занимания 2
  17:00 - 18:00
 • Музика 2
  18:00 - 19:00

Вторник

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00
 • Играй и учи 3
  10:00 - 11:00
 • Музика
  11:00 - 12:00
 • Свободна игра
  13:00 - 16:00
 • Играй и учи 4
  17:00 - 18:00
 • Арт занимания 1
  18:00 - 19:00

Сряда

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00
 • Играй и учи 4
  10:00 - 11:00
 • Арт занимания 1
  11:00 - 12:00
 • Свободна игра
  13:00 - 16:00
 • Играй и учи 3
  17:00 - 18:00
 • Музика
  18:00 - 19:00

Четвъртък

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00
 • Играй и учи 5
  10:00 - 11:00
 • Арт занимания
  11:00 - 12:00
 • Свободна игра
  13:00 - 16:00
 • Играй и учи 2
  16:00 - 17:00
 • Играй и учи
  17:00 - 18:00
 • Арт занимания 2
  18:00 - 19:00

Петък

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00
 • Играй и учи
  10:00 - 11:00
 • Свободна игра
  13:00 - 16:00
 • Играй и учи 6
  17:00 - 18:00
 • Свободна игра
  18:00 - 19:00
 • Арт занимания 3
  18:00 - 19:00
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
11:00
Арт занимания 1
18 - 24 мес.
11:00 - 12:00
Арт занимания
семейно
11:00 - 12:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Арт занимания 2
24 - 36 мес.
17:00 - 18:00
18:00
Арт занимания 1
18 - 24 мес.
18:00 - 19:00
Арт занимания 2
24 - 36 мес.
18:00 - 19:00
Арт занимания 3
3 - 5 г. *
18:00 - 19:00
Арт занимания 3Занимания за деца над 3 г. без придружител.

Понеделник

 • Арт занимания 2
  17:00 - 18:00

Вторник

 • Арт занимания 1
  18:00 - 19:00

Сряда

 • Арт занимания 1
  11:00 - 12:00

Четвъртък

 • Арт занимания
  11:00 - 12:00
 • Арт занимания 2
  18:00 - 19:00

Петък

 • Арт занимания 3
  18:00 - 19:00
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
10:00
Играй и учи 2
6 - 12 м.
10:00 - 11:00
Играй и учи 3
10 - 16 мес.
10:00 - 11:00
Играй и учи 4
16 - 22 мес.
10:00 - 11:00
Играй и учи 5
22 - 28 м.
10:00 - 11:00
Играй и учи
сем. 1 - 5 г. *
10:00 - 11:00
Играй и учиЗанимания за деца над 3 г. без придружител.
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Играй и учи 2
6 - 12 м.
16:00 - 17:00
17:00
Играй и учи 4
16 - 22 мес.
17:00 - 18:00
Играй и учи 3
10 - 16 мес.
17:00 - 18:00
Играй и учи
сем. 1 - 5 г. *
17:00 - 18:00
Играй и учиЗанимания за деца над 3 г. без придружител.
Играй и учи 6
28 - 36 мес.
17:00 - 18:00

Понеделник

 • Играй и учи 2
  10:00 - 11:00

Вторник

 • Играй и учи 3
  10:00 - 11:00
 • Играй и учи 4
  17:00 - 18:00

Сряда

 • Играй и учи 4
  10:00 - 11:00
 • Играй и учи 3
  17:00 - 18:00

Четвъртък

 • Играй и учи 5
  10:00 - 11:00
 • Играй и учи 2
  16:00 - 17:00
 • Играй и учи
  17:00 - 18:00

Петък

 • Играй и учи
  10:00 - 11:00
 • Играй и учи 6
  17:00 - 18:00
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
11:00
Музика 1
6 - 16 м.
11:00 - 12:00
Музика
семейна
11:00 - 12:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Музика 2
16 - 28 м.
18:00 - 19:00
Музика
семейна
18:00 - 19:00

Понеделник

 • Музика 1
  11:00 - 12:00
 • Музика 2
  18:00 - 19:00

Вторник

 • Музика
  11:00 - 12:00

Сряда

 • Музика
  18:00 - 19:00
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
13:00
Свободна игра
13:00 - 16:00
Свободна игра
13:00 - 16:00
Свободна игра
13:00 - 16:00
Свободна игра
13:00 - 16:00
Свободна игра
13:00 - 16:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Свободна игра
18:00 - 19:00

Понеделник

 • Свободна игра
  13:00 - 16:00

Вторник

 • Свободна игра
  13:00 - 16:00

Сряда

 • Свободна игра
  13:00 - 16:00

Четвъртък

 • Свободна игра
  13:00 - 16:00

Петък

 • Свободна игра
  13:00 - 16:00
 • Свободна игра
  18:00 - 19:00
No events available in sport category!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
09:00
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
10:00
11:00
12:00

Понеделник

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00

Вторник

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00

Сряда

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00

Четвъртък

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00

Петък

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота