Програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
09:00
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
Следобедна занималня
18 м. - 5 г. *
14:00 - 18:00
Следобедна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител

Арт занимания
1-3 г.
16:00 - 17:00

Музика
сем. 1-5 г.
17:00 - 18:00
МузикаЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Следобедна занималня
18 м. - 5 г. *
14:00 - 18:00
Следобедна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител

Играй и учи
1-3 г.
16:00 - 17:00

Арт занимания
сем. 1-5 г.
17:00 - 18:00
Арт заниманияЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Следобедна занималня
18 м. - 5 г. *
14:00 - 18:00
Следобедна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител

Музика
1-3 г.
16:00 - 17:00

Играй и учи
сем. 1 - 5 г. *
17:00 - 18:00
Играй и учиЗанимания за деца над 3 г. без придружител.
Следобедна занималня
18 м. - 5 г. *
14:00 - 18:00
Следобедна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител

Играй и учи
1-3 г.
16:00 - 17:00

Музика
сем. 1-5 г.
17:00 - 18:00
МузикаЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Следобедна занималня
18 м. - 5 г. *
14:00 - 18:00
Следобедна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител

Арт занимания
1-3 г.
16:00 - 17:00

Играй и учи
сем. 1 - 5 г. *
17:00 - 18:00
Играй и учиЗанимания за деца над 3 г. без придружител.

Английски език
3-5 г.
17:30 - 18:30
15:00
16:00
17:00
18:00

Понеделник

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00
 • Следобедна занималня
  14:00 - 18:00
 • Арт занимания
  16:00 - 17:00
 • Музика
  17:00 - 18:00

Вторник

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00
 • Следобедна занималня
  14:00 - 18:00
 • Играй и учи
  16:00 - 17:00
 • Арт занимания
  17:00 - 18:00

Сряда

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00
 • Следобедна занималня
  14:00 - 18:00
 • Музика
  16:00 - 17:00
 • Играй и учи
  17:00 - 18:00

Четвъртък

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00
 • Следобедна занималня
  14:00 - 18:00
 • Играй и учи
  16:00 - 17:00
 • Музика
  17:00 - 18:00

Петък

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00
 • Следобедна занималня
  14:00 - 18:00
 • Арт занимания
  16:00 - 17:00
 • Играй и учи
  17:00 - 18:00
 • Английски език
  17:30 - 18:30
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
17:00
Английски език
3-5 г.
17:30 - 18:30
18:00

Петък

 • Английски език
  17:30 - 18:30
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
16:00
Арт занимания
1-3 г.
16:00 - 17:00
Арт занимания
1-3 г.
16:00 - 17:00
17:00
Арт занимания
сем. 1-5 г.
17:00 - 18:00
Арт заниманияЗанимания за деца над 3 г. без придружител

Понеделник

 • Арт занимания
  16:00 - 17:00

Вторник

 • Арт занимания
  17:00 - 18:00

Петък

 • Арт занимания
  16:00 - 17:00
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
16:00
Играй и учи
1-3 г.
16:00 - 17:00
Играй и учи
1-3 г.
16:00 - 17:00
17:00
Играй и учи
сем. 1 - 5 г. *
17:00 - 18:00
Играй и учиЗанимания за деца над 3 г. без придружител.
Играй и учи
сем. 1 - 5 г. *
17:00 - 18:00
Играй и учиЗанимания за деца над 3 г. без придружител.

Вторник

 • Играй и учи
  16:00 - 17:00

Сряда

 • Играй и учи
  17:00 - 18:00

Четвъртък

 • Играй и учи
  16:00 - 17:00

Петък

 • Играй и учи
  17:00 - 18:00
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
16:00
Музика
1-3 г.
16:00 - 17:00
17:00
Музика
сем. 1-5 г.
17:00 - 18:00
МузикаЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Музика
сем. 1-5 г.
17:00 - 18:00
МузикаЗанимания за деца над 3 г. без придружител

Понеделник

 • Музика
  17:00 - 18:00

Сряда

 • Музика
  16:00 - 17:00

Четвъртък

 • Музика
  17:00 - 18:00
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
09:00
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Сутрешна занималня
18 м. - 5 г. *
09:00 - 13:00
Сутрешна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
10:00
11:00
12:00

Понеделник

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00

Вторник

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00

Сряда

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00

Четвъртък

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00

Петък

 • Сутрешна занималня
  09:00 - 13:00
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
14:00
Следобедна занималня
18 м. - 5 г. *
14:00 - 18:00
Следобедна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Следобедна занималня
18 м. - 5 г. *
14:00 - 18:00
Следобедна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Следобедна занималня
18 м. - 5 г. *
14:00 - 18:00
Следобедна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Следобедна занималня
18 м. - 5 г. *
14:00 - 18:00
Следобедна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
Следобедна занималня
18 м. - 5 г. *
14:00 - 18:00
Следобедна занималняЗанимания за деца над 3 г. без придружител
15:00
16:00
17:00

Понеделник

 • Следобедна занималня
  14:00 - 18:00

Вторник

 • Следобедна занималня
  14:00 - 18:00

Сряда

 • Следобедна занималня
  14:00 - 18:00

Четвъртък

 • Следобедна занималня
  14:00 - 18:00

Петък

 • Следобедна занималня
  14:00 - 18:00